Braindigit  Blog

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp tsfCol_100 msfCol_100 sfCol_100"><div class="news-item Dfx flxWrp tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 tMb-20 mMb-20 Pl--5 Pl--10 tMl-0 tMr-0 mMl-0 mMr-0 mPt-5 mPr-5 mPb-5 mPl-5 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 tMt-10 mMt-10 Mr-15 Ml-15 Mt-0 Mb-30 TxAl-t TxAl-l" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 0px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.294); box-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 2px 10px; align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-c Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0"><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image sfCol_100 ofH H-375 tH-285" data-title="Image" style="display: block; border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px;"><a href="##postLink##"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="H-375 tH-285"></a></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Ml-0 Pt-5 Pl-15 Pr-15 Pb-10 tPl-15 tPr-15 tPt-5 mPl-15 mPr-15 mPb-10 mPt-10"><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele tMt-0 mMt-0 tMb-0 mMb-0 tMlN-5 mMlN-5 TxAl-t TxAl-l Mb-0 Dib MtN-25 MlN-15" style="background-color: rgb(219, 241, 184);"><span class="news-cat Dib Lh-21 tMt-5 tMb-5 ff-poppins f-weight-400 txU tFs-13 mFs-13 Fs-14 tMl-5 mMl-5 Ml-10 tMr-5 mMr-5 Mr-10" style="color: rgb(41, 41, 41);">##postCat##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 tMb-10 mMb-10 Mt-0 tMt-0 mMt-0 Mb-0"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);" class="news-tit Dib Fs-22 Lh-32 tFs-20 tMb-15 mFs-19 mMt-5 mMb-10 mLh-43 tLh-40 ff-poppins f-weight-500 tMlN-5 mMlN-5 tMt-5 Mt-10 Ml-0">##postTitle##</a></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib tMr-10 mMr-10 Mr-0">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-l TxAl-t tMlN-5 Ml-0 mMlN-25 mMtN-25"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Dn Mr-0 tMr-0 mMr-0" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="news-date mPl-5 tPl-5 ff-poppins f-weight-500 tFs-14 mFs-14 Fs-13 Lh-24" style="color: rgb(77, 86, 125);">##postDate##</span></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Pt-5 Pl-15 Pr-15 Pb-15 tPb-15 tPt-15 mPl-10 mPr-10 mPb-15 tPl-15 tPr-15"><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 tMb-10 mMb-10 Mb-0 tPt-5 mPt-5 Pt-0 TxAl-t TxAl-l tMlN-5 mMlN-5 Ml-0"><pre class="news-sum Dib mLh-31 mFs-16 tFs-17 tLh-34 ff-poppins f-weight-300 tMlN-5 mMlN-5 Ml-0 MtN-5 tMtN-5 mMtN-5 Fs-17 Lh-24 mPl-15" style="color: rgb(40, 40, 40);">##postSum##</pre></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-l TxAl-t"><a class="news-btn Dib txU Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21 ff-poppins f-weight-500 tMlN-5 Fs-12 Ml-0 mMl-5" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(136, 184, 60);" href="##postLink##">Read More</a></div></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib Mr-10 tMl-0 tMr-10 mMr-10 Dn"><img class="news-auth-img W-30 mW-28" src="##postAuthImg##"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Fs-15 Lh-27" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp msfCol_100 sfCol_100 tsfCol_50"><div class="news-item Dfx flxWrp Mt-0 Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 tPt-0 tPr-0 tPb-0 tPl-0 TxAl-t Ml-0 Mr-0 mMl-0 mMr-0 tMr-0 Mb-40 tMb-35 tMl-25 mMb-35" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 10px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.294); border-style: none; border-width: 0px; align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 msfCol_100 tsfCol_100 TxAl-l TxAl-t sfCol_30"><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image tsfCol_100 ofH H-105 sfCol_100 tH-176" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 10px 10px 0px 0px;"><a href="##postLink##"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class="H-105 tH-176"></a></div><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-t TxAl-l tMt-0 mMt-0 tPb-5 mPb-5 Pb-0 tMb-0 mMb-0 Mb-5 MtN-20" style="background-color: rgb(219, 235, 195); border-bottom-left-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px;"><span class="news-cat Dib ff-opensans txU f-weight-600 Lh-21 tMt-5 tMb-5 tFs-13 mFs-13 Fs-10 mMt-5 Mt-0 tPt-5 mPt-5 Pt-0" style="color: rgb(41, 41, 41);">##postCat##</span></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont TxAl-l Ml-0 Pr-15 Pb-10 tPr-15 mPb-10 Pt-0 msfCol_100 Pl-20 tsfCol_100 tPl-0 mPl-0 mPr-0 mPt-5 TxAl-t sfCol_70 tPt-5"><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-c TxAl-t tTxAl-r mTxAl-c tMt-10 mMt-10 Mt-0"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-18 Mr-5 tPt-5 tMr-10 mLh-27 mMr-10 Dn" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="news-date Lh-18 tFs-14 tLh-18 tMt-0 tPt-5 mFs-14 mLh-25 mPl-5 tPl-5 ff-poppins f-weight-400 Fs-11" style="color: rgb(77, 86, 125);">##postDate##</span></div><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mt-0 Mb-0 tMb-0 mMb-0"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(39, 39, 39);" class="news-tit Dib mFs-19 mMb-10 tMb-10 mLh-26 mMt-0 ff-poppins f-weight-500 Fs-18 Lh-24 tFs-18 tLh-30">##postTitle##</a></div><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 tMb-10 mMb-10 Mb-0 Dn"><pre class="news-sum Dib mFs-16 tFs-17 tLh-27 mMb-15 mLh-28 tMb-10 ff-poppins f-weight-300 Lh-22 Fs-14" style="color: rgb(40, 40, 40);">##postSum##</pre></div><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib Dn tMr-10 mMr-10 Mr-0">##postAuth##</div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele sfCol_100 TxAl-l TxAl-t"><a class="news-btn Dib txU Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 Lh-14 mFs-13 mLh-21 Fs-12 ff-poppins f-weight-500 mMt-5 Mt-10 tFs-12 tLh-22 tMt-0" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(136, 184, 60);" href="##postLink##">Read More</a></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Pt-0 Pl-0 Pr-0 Pb-0 tPb-0 tPt-0 mPl-0 mPr-0 mPb-0 tPl-0 tPr-0"></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib tMl-0 tMr-10 mMr-10 Mr-5 Dn"><img class="news-auth-img mW-28 W-21" src="##postAuthImg##" style="border-radius: 15px;"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Lh-27 Fs-13" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

General Post

<div class="news-item-wrp Dfx flxWrp Pt-0 Pb-0 TxAl-c Mt-0 Mr-0 Mb-0 Ml-0 tsfCol_100 msfCol_100 sfCol_33"><div class="news-item Dfx flxWrp Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 tMl-10 tMr-10 tMb-20 mMb-20 mMl-10 mMr-10 Mr-15 Ml-15 tMt-10 mMt-10 Mt-0 Mb-30" style="width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); border-style: solid; border-width: 1px; border-color: rgba(221, 221, 221, 0.294); box-shadow: rgb(204, 204, 204) 0px 2px 10px; border-radius: 0px; align-self: stretch;"><div class="news-cont1 Dfx flxWrp news-cont TxAl-c Pt-0 Pr-0 Pb-0 Pl-0 sfCol_100"><div class="news-img-wrp com-ele TxAl-c Dib fit-image sfCol_100 ofH" data-title="Image" style="display: block; border-radius: 10px 10px 0px 0px;"><a href="##postLink##"><img style="width: 100%;" src="##postImg##" class=""></a></div><div data-title="Category" class="news-cat-wrp com-ele sfCol_100 Mb-5 TxAl-l MtN-25"><span class="news-cat Dib tMb-5 Pl-5 Pr-5 Lh-25 tMtN-25 tPl-5 tPr-5 mMtN-25 mPl-5 mPr-5 tFs-13 mFs-13 Fs-12 ff-poppins f-weight-600 txU" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(108, 165, 24);">##postCat##</span></div></div><div class="news-cont2 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Ml-0 Pt-5 Pl-15 Pr-15 Pb-10 tPl-15 tPr-15 tPt-5 mPl-15 mPr-15 mPb-10 mPt-10"><div data-title="Title" class="news-tit-wrp com-ele sfCol_100 Mb-15 Mt-10"><a href="##postLink##" style="text-decoration: none; color: rgb(39, 39, 39); background-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-shadow: none; border-style: none; border-width: 0px; border-color: rgb(108, 165, 24);" class="news-tit Dib tFs-20 tMb-15 mFs-19 mMt-5 mMb-10 tLh-40 mLh-36 ff-poppins f-weight-600 Fs-21 Lh-30 hovered" data-hovereffect="{&quot;bg&quot;:&quot;rgba(204, 204, 204, 0)&quot;,&quot;font&quot;:&quot;rgba(108, 165, 24,1)&quot;,&quot;box&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;off&quot;,&quot;hl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;vl&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;br&quot;:&quot;0px&quot;,&quot;c&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;i&quot;:&quot;false&quot;},&quot;border&quot;:{&quot;on&quot;:&quot;none&quot;,&quot;top&quot;:&quot;0&quot;,&quot;right&quot;:&quot;0&quot;,&quot;bottom&quot;:&quot;0&quot;,&quot;left&quot;:&quot;0&quot;,&quot;tc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;rc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;bc&quot;:&quot;#000&quot;,&quot;lc&quot;:&quot;#000&quot;},&quot;zoom&quot;:&quot;10&quot;,&quot;delay&quot;:0}" hovered-mousein="out">##postTitle##</a></div><div data-title="Summary" class="news-sum-wrp com-ele sfCol_100 Mb-0 tMb-0 mMb-0"><pre class="news-sum Dib mLh-31 mFs-16 tFs-17 tLh-34 ff-poppins f-weight-300 Fs-15 Lh-25 tMtN-5 mMtN-5 Mt-0" style="color: rgb(40, 40, 40);">##postSum##</pre></div></div><div class="news-cont3 Dfx flxWrp news-cont sfCol_100 TxAl-l Pt-5 Pl-15 Pr-15 Pb-15 tPb-15 tPt-15 mPl-10 mPr-10 mPb-15 tPl-15 tPr-15"><div data-title="Author" class="news-auth-wrp com-ele Dib Mr-15 Dn">##postAuth##</div><div data-title="Date" class="news-date-wrp com-ele Dfx TxAl-m TxAl-c tMtN-5 mMtN-5 MtN-15 Dn"><span class="date-icon fa fa-calendar Dib Fs-13 Fs-13 tFs-13 mFs-13 Lh-15 Mr-5 Dn" style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span class="news-date Lh-32 mPl-5 tPl-5 ff-poppins tFs-14 mFs-14 Fs-13 f-weight-500" style="color: rgb(108, 165, 24);">##postDate##</span></div><div data-title="Detail Button" class="news-btn-wrp com-ele Mt-10 TxAl-l sfCol_100"><a class="news-btn Dib txU Pr-0 Lh-14 tLh-24 tFs-14 mFs-13 mLh-21 Pl-0 ff-poppins Fs-13 f-weight-500 tMbN-5 mMbN-5 Mb-0 tPb-5 mPb-5 Pb-0 tPt-5 mPt-5 Pt-0" style="text-decoration: none; border-radius: 5px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0); color: rgb(136, 184, 60);" href="##postLink##">Read More</a></div></div></div></div>
<div class="news-auth Dib Fs-14 tMr-10 mMr-15"><a class="news-auth-link Dfx TxAl-m" href="##postAuthLink##" data-user="##user##"><div class="auth-imgIcn-wrap Dib Mr-10 tMl-0 tMr-10 mMr-10 Dn"><img class="news-auth-img mW-28 W-24" src="##postAuthImg##" style="border-radius: 22px;"></div><span class="news-auth-name Dib ff-opensans f-weight-300 Fs-15 Lh-31" style="color: rgb(204, 204, 204);">##postAuthName##</span></a></div>

News

Looking to discuss your technical needs

Please tell us a bit about you, your project, and how best to reach you. We'll get right back to you.